Bulgarian


Think Twice – Debt is a Serious Issue!  е международен проект за сътрудничество в малък мащаб по програма Грюндвиг, дейност Партньорства за познание. Това е европейски проект,  фокусиран върху дейностите на сътрудничество между осем различни организации, работещи в областта на образованието за възрастни в най-широкия смисъл на думата. Страните, представени в проекта, са: Чехия, Великобритания, Холандия, България, Италия, Литва и Словения.

Проектът е създаден в отговор на предизвикателството на сегашния икономически климат, в който много хора и семейства са изпаднали в ситуация на задлъжнялост.

Номер на договора: 2011-1-CZ1-GRU06-07128

Вътрешен референтен номер: GRP/11/204P

Това партньорство е в отговор на нарастващия негативен феномен на дългове и несъстоятелност.

Поради финансовата криза и икономическата рецесия, започнала през 2009 г., много граждани и домакинства се намират в момента в сложни финансови ситуации, с които не са в състояние да се справят.

Въпреки, че кризата започва да отстъпва, проблеми все още съществуват. Хората се нуждаят от пари за финансиране на различни разходи на живот, свързани с техните жилища, транспорт или просто за ежедневните им разходи.

От друга страна, някои от тези разходи се основават просто на разбирането на потребителя, че той или тя се нуждае от нещо, просто защото рекламата им казва, че е необходимо!

Ако сте надеждно лице, т.е. лице, на което може да се има доверие, можете вземете заем от финансови институции, като банки например, но когато човек е под натиска на времето, или липсва някоя от най-важните гаранция за вземане на заем, е възможно хората да потърсят алтернативни възможности, където ще им предложат пари веднага, без допълнителни бюрократични процедури, т.е. да потърсят услугите на лихвари и други небанкови институции.

Тези организации обаче осигуряват заеми с много висок лихвен процент и връзката с  годишния лихвен процент е скрита в договора толкова добре, че подписалите може лесно да го пропуснат. Когато разберат истинските условия на кредита, вече обикновено е твърде късно и те могат да се окажат в капан, от който не са в състояние излязат.

Тъй като броят на задлъжнелите лица расте, това партньорство има за цел да подмогне такива хора чрез предлагане на инструменти, които да им помогнат да получат ценна информация и да бъдат съветвани по проблемите, с които те се сблъскват, както и да се запознаят с най-често срещаните грешки, допускани при сключване на договори за заем.

По този начин тези хора няма да попадат в капан и да затънат в дългове за останалата част от живота си. Те ще имат по-малко дългове или, в идеалния случай, ще се освободят от дългове въобще…

 

© 2019 Debtless.eu. Powered by WordPress.