Czech

ThinkTwice – Debt is a Serious Issue! Je mezinárodní projekt, který spadá pod program Grundtvig – partnerství. Projekt je zaměřen na spolupráci mezi sedmi různými organizacemi působícími v oblasti vzdělávání dospělých. Partnerskými zeměmi jsou:  Česká republika, Velká Británie, Nizozemí, Bulharsko, Itálie, Litva a Slovinsko.

Číslo projektu: 2011-1-CZ1-GRU06-07128

Interní referenční číslo: GRP/11/204P

Projekt reaguje na současnou hospodářskou situaci, v níž se mnoho jednotlivců a rodin nachází v dluhových problémech.

Vzhledem k finanční krizi a ekonomické recesi, která začala v roce 2009, se mnoho jednotlivců a domácností dostalo do obtížné finanční situace, kterou nejsou schopni zvládnout. Lidé potřebují peníze na financování různých životních nákladů souvisejících s jejich ubytováním dopravou nebo prostě jejich každodenními výdaji. Na druhou stranu, některé z těchto výdajů nejsou potřebné, jsou založeny na klamavém přesvědčení zákazníka buď reklamou, nebo šikovným prodejcem.

Důvěryhodné osoby si mohou půjčit peníze od bankovních institucí. Pokud však někdo nesplňuje bankovní podmínky pro půjčku, má často sklon půjčovat si peníze od různých nebankovních institucí, kde dostane peníze okamžitě bez dalších byrokratických procedur. Tyto subjekty poskytují úvěry s velmi vysokou úrokovou sazbou a odkaz na její roční procento je skryt ve smlouvě tak dobře, že jej většina lidí snadno přehlédne. Uvědomí si to často bohužel až ve chvíli, když se dostanou do dluhové pasti a často velmi obtížně hledají cestu ven.

Partnerství Debtless si klade za cíl pomoci těmto lidem tím, že jim bude poskytovat možnosti poradenství a vzdělávání v otázkách dluhů, půjček a celkové finanční gramotnosti a zároveň je bude upozorňovat na nejčastější chyby, které při uzavírání úvěrové smlouvy lidé dělají. Důsledkem by měla být dostatečná informovanost lidí v této oblasti a snížení pravděpodobnosti, že by spadli do dluhové pasti, ze které by se až do konce svého života nemuseli dostat. V ideálním případě budou jejich dluhy malé, nebo dokonce žádné.

© 2019 Debtless.eu. Powered by WordPress.